Bel ons voor uw bestelling en/of een eerlijk advies: 0172 61 99 61

U heeft nog geen producten geselecteerd

Huren is zo gek nog niet!

U kunt bij Fitness Rent tientallen verschillende populaire fitnessapparaten huren van alle bekende A-merken. Speciaal voor particulieren en thuisgebruik. Wij brengen het fitnessapparaat bij u thuis en installeren het op de plek waar u het gaat gebruiken. Onze bezorgers geven u een korte uitleg van het fitnessapparaat en instructies voor een goed en veilig gebruik ervan en u kunt direct starten met uw training! SCROLL DOWN FOR ENGLISH Wat betaal ik bij levering? Bij levering betaalt u de eerste 3 huurtermijnen, de borg en de bezorgkosten?

Hoe wij werken, stap voor stap
 • Minimale huurperiode: U huurt een fitnessapparaat bij Fitness Rent voor minimaal 3 maanden!
 • Contractverlenging: Na de eerste 3 maanden wordt de huurperiode stilzwijgend per maand verlengd.
 • Opzegtermijn: Uw opzegtermijn is 2 weken vóór het einde van de lopende huurperiode. U kunt telefonisch of per email opzeggen.
 • Borg: Naast de huursom brengt Fitness Rent een waarborgsom in rekening van ca. 10% van de verkoopprijs van het gehuurde fitnessapparaat. De borgsom wordt na de huurperiode teruggestort mits de apparatuur in werkende staat, zonder defecten en schoon wordt geretourneerd. Ophaalkosten worden altijd met de betaalde borg verrekend. Indien apparatuur defect wordt geretourneerd komt de volledige borg te vervallen. Indien apparatuur optisch beschadigd wordt geretourneerd wordt hier een bedrag a €50 te zegge vijftig euro voor in rekening gebracht. Indien apparatuur vies wordt geretourneerd worden hier schoonmaakkosten a €25 te zegge vijfentwintig euro voor in rekening gebracht. Als de apparatuur voor retour met een licht vochtige doek wordt afgenomen, wordt dit als schoon beschouwd en heeft dit geen invloed op de borg.
 • Bezorgkosten: De bezorgkosten voor Nederland zijn € 59,50, voor België zijn de bezorgkosten € 69,50. Dit is inclusief montage en het volledig gebruiksklaar zetten van de apparatuur!
  Voor sommige fitnessapparaten geldt er een etagetoeslag i.v.m. de zwaarte, de montage en/of de omvang van het fitnessapparaat. Voor levering met een lift of op begane grond is dit niet van toepassing. Hier vindt u een overzicht van de toeslagen.
 • Tweede apparaat: Voor elk extra apparaat dat bezorgd moet worden zijn de kosten € 29,50
 • Schades: Fitness-Rent is nimmer aansprakelijk voor schades die ontstaan bij levering en/of ophalen. Fitness-Rent levert tot aan de voordeur. Indien de huurder gebruikt maakt van de mogelijkheid dat de fitness-apparatuur naar binnen en/of naar etage wordt gebracht is dit volledig voor risico van de huurder. Levering wordt met de grootste mogelijke zorg uitgevoerd. Het is raadzaam de entree en doorgang vrij van objecten te maken om eventuele schades te voorkomen.
 • Koopoptie: U huurt altijd met onze gratis koopoptie. Zodra de borg is teruggestort na het einde van de huurperiode als het apparaat retour is gehaald door Fitness-Rent, is het huurcontract officieel volledig beëindigd en administratief afgerond. Vanaf dat moment kan géén aanspraak meer worden gemaakt op de koopoptie met verrekening van maximaal 5 betaalde huurmaanden.
 • Betaling: Betaling vindt plaats bij installatie van het fitnessapparaat bij u thuis. U betaalt bij de aflevering de eerste 3 huurmaanden, bezorgkosten, eventuele toeslagen en de waarborgsom. Dit kan per pin of contant (geen creditcard)
 • Legitimatie: Bij het bezorgen van het fitnessapparaat zullen wij u om uw legitimatie vragen (paspoort of rijbewijs).
 • Ophaalkosten: Voor het weer ophalen van het fitnessapparaat rekenen wij € 39,50. Indien u het apparaat eerder opgehaald wilt hebben dan de einddatum van de huurovereenkomst wordt deze tijd niet gerestitueerd.
 • Annuleren: Indien de bestelling wordt geannuleerd binnen 24 uur vóór levering, worden de volledige bezorgkosten in rekening gebracht.
 • Thuisgebruik: U huurt voor particulier / thuisgebruik. Het apparaat dient binnen geplaatst te worden. Onder een overkapping in de tuin is niet binnen. Bedrijven, fysiotherapeuten, personal trainers, etc. kunnen een aanvraag doen via de knop 'Business Rent'
 • Huurcontract termineren: Fitness-Rent behoudt zich het recht voor om het huurcontract te allen tijden per direct stop te zetten indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, er een betalingsachterstand is en/of er onjuist gebruik wordt gemaakt van de huurapparatuur.
 • Storing verantwoordelijkheid: Tijdens de huurperiode is Fitness-Rent verantwoordelijk om storing en defecten op te lossen zonder bijkomende kosten, tenzij dit is ontstaan door onjuist of onrechtmatig gebruik van de gehuurde fitnessapparatuur. Storing en defecten kunnen worden gerepareerd op locatie door een servicemonteur of door het wisselen van het betreffende apparaat. Fitness-Rent is leidend in deze keuze. De tijd die u het apparaat vanwege defecten niet kunt gebruiken wordt ter compensatie achteraan de huurperiode toegevoegd.
Our procedure, step by step (English)
 • Minimal rental period: You will rent fitness equipement for a minimal rental period of 3 months!
 • Contract extensions: After the mandatory first 3 months, the contract will be tacitly extended each month.
 • Notice period: Your notice period is 2 weeks before the end of the ongoing rental period. You can terminate your contract by phone or by e-mail.
 • Deposit: In addition to the rental fee you will pay a deposit fee in advance. This will be 10% of the purchase price from the fitness equipment of your choice. The deposit will be paid back after the rental period if the equipment is picked up in good condition, clean and in fully functional condition. The pick up fee will be settled with the paid deposit. When the equipment will have any defects after the rental period, the paid deposit will be fully charged. When equipment will be returned with optical damage, then €50,- will be withheld of the paid deposit. When the equipment with be returned dirty or filthy, then €25,- will be withheld of the paid deposit. If the equipment will be cleaned with a damp cloth before pickup, it will be considered clean and it won't affect the paid deposit.
 • Shipping and delivery fee: The delivery fee for The Netherlands is € 59,50 and for Belgium € 69,50. This is including assembly service so your equipment is ready to use!
  For some equipment there is an additional delivery fee because of the heavy weight of the equipment. This is only relevant in case there is no elevator available and the equipment needs to go upstairs. You can find the overview with additional fees Right Here
 • Second piece of equipment: For every extra piece of equipment which needs to be delivered, you will pay a fee of only €29,50
 • Damage: Fitness-Rent could never be held responsible for damage caused during delivery or pick up. Fitness-Rent will deliver to the front door of people's houses. If the tenant decide to make use of the service of Fitness-Rent to bring equipment inside and/or to a floor, risk of damage will be to the full response of the tenant. Deliveries take place with the most possible care. It is adviced to clear the entrance of the building to create a free passage and to prevent from any damage.
 • Purchase opportunity: You will aways rent with our free purchase opportunity. As soon as the deposit is refunded after the rental period and after the pick up of the rental equipment, the rental contract is officially terminated and administratively done. From that moment on the purchase opportunity, with discount of a maximum of 5 payed rental periodes, can't be claimed anymore.
 • Payment: Payment will take place at the delivery. You will pay the first 3 months, delivery fees, additional delivery fees and the deposit up front at the delivery. This can be done cash or by PIN card (no creditcard)
 • Identification: We will ask for identification at the delivery (passport or drivers license).
 • Pick up fee: For pick up of the equipment after the rental period we will charge € 39,50 per piece of equipment. There are no additional (storey or weight) fees for pick ups. In case you would like to have the equipment picked up sooner than the end of the rental period, there will be no restitution of the remaining rental time .
 • Cancellation: In case of a cancellation within 24 hours before delivery, we will charge the full delivery costs.
 • Home use: You will rent for private- / home use. The equipment has to be put inside a building. In the garden under the patio cover is not inside. Companies, physiotherapists, personal trainers, etcetera can submit via our button 'Business Rent' on the website.
 • Terminate the rental contract: Fitness-Rent has the right to terminate the contract by all times when the tenant doesn't rent confirm the terms, when there is a backlog in payment or/and when the rental equipment is not used where it is meant for.
Koopopties

Huren bij Fitness Rent heeft vele voordelen voor u, ook wanneer u eigenlijk van plan bent een fitnessapparaat direct te kopen. Bij Fitness Rent huurt u namelijk altijd met de volgende unieke vrijblijvende koopopties.

Kopen bij 3 maanden, volledige verrekening van de huur!

Beslist u in de eerste 3 maanden het gehuurde fitnessapparaat of een ander duurder fitnessapparaat te kopen, dan wordt de volledig betaalde huursom in mindering gebracht op de verkoopprijs. De verkoopprijs die u dan dus uiteindelijk zou betalen is inclusief de installatie bij u thuis. Natuurlijk kunt u ook gewoon blijven huren!

Kopen bij 6 maanden, verrekening van 5 maanden huur!

Beslist u in de eerste 6 maanden het gehuurde fitnessapparaat of een ander duurder fitnessapparaat te kopen, dan worden 5 van de 6 betaalde huurmaanden in mindering gebracht op de verkoopprijs. De verkoopprijs die u dan dus uiteindelijk zou betalen is inclusief de installatie bij u thuis. U kunt natuurlijk ook gewoon blijven huren!

NB. Beslist u na 6 maanden om het gehuurde fitnessapparaat toch te kopen, dan worden er nooit meer dan 5 maanden verrekend met de verkoopprijs. Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze koopopties, bel ons dan gerust op 0172 61 99 61.

Verkoopprijs en aanbiedingsprijs
Heeft u een demomodel of kort verhuurd model geleverd gekregen voor de verhuur, dan berekenen wij uw koopprijs op basis van de 'aanbiedingsprijs'. Wilt u dat wij uw apparaat gratis komen wisselen voor een nieuwe uit doos, dan berekenen wij uw koopprijs op basis van de normale 'verkoopprijs'. Per apparaat staan deze prijzen aangegeven.

Makkelijk reserveren en snel starten

Reserveer nu uw fitnessapparaat telefonisch (0172 61 99 61) en we maken direct een bezorgafspraak. Bij reservering via onze website nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op om een bezorgdatum af te spreken. U kunt eenvoudig reserveren door op de link van het gewenste apparaat te klikken. Uw fitnessapparaat wordt binnen 2 weken (meestal al dezelfde week) bij u thuis bezorgd.

Persoonlijk advies

Kunt u uw keuze nog niet maken aan de hand van onze website of heeft u vragen en/of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan graag voor u klaar. U kunt rekenen op de beste service en onze volledige betrokkenheid.

Toeslagen

Wanneer u een fitnessapparaat door ons bezorgteam laat bezorgen en/of installeren, dan kan er sprake zijn van een bezorgtoeslag. Het volgende PDF bestand geeft u meer uitleg over de bezorgtoeslagen: Toeslagen Fitness-Rent.

Winkels

Kom langs in:

Levering

Wij leveren snel in zowel Nederland als België.

Onze Voordelen

 • Verreweg de grootste verhuurder van Nederland en België
 • Meeste keus, meer dan 100 type fitnessapparaten
 • Laagste verhuur- en verkoopprijzen
 • Snelste leveringen, 80% binnen 5 werkdagen
 • Alle bekende A-merken
 • Unieke koopopties bij 3 en bij 6 maanden
 • Meeste mogelijkheden en de beste service

Vragen?

Heeft u vragen over huren of kopen?

Bel ons nu:
+31 (0)172 61 99 61

Bezorging

Fitness Rent heeft een eigen team bezorgers en monteurs voor een snelle en juiste levering van uw nieuwe fitness apparaat.

Service

Bij problemen met uw fitness apparaat kunt u rekenen op onze eigen servicedienst: eigen monteurs met jarenlange ervaring.